Trường MN Misa  tổ chức thành công hội giảng năm 2022

Trường MN Misa phát động đợt thi đua Hội học - Hội giảng  đợt 1 năm 2022, ngay từ khi phát động các tổ khối chuyên môn nói chung và các cô giáo nói riêng đã tích cực hưởng ứng thông qua việc họp tổ chuyên môn, tìm bài dạy, nghiên cứu, thiết kế bài và thực hành dạy trên lớp. Mỗi tiết dạy có một nội dung môn học khác  nhau, diễn ra nhẹ nhàng song đều để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các bé và đồng nghiệp. Việc sử dụng ứng dụng CNTT có hiệu quả và các hình thức dạy học linh hoạt, đổi mới phù hợp với các bé từng lớp nhằm phát triển được năng lực, phẩm chất và tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập của các bé. Dưới đây là một số hình ảnh