Ngày 24 tháng 9 năm 2022 Trường Mầm Non Misa tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2022 - 2023

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lương - Chủ tịch Hội đồng nhà trường - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Khoái Châu và sự tham gia đông đủ hơn 40 cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Người lao động năm học 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, cùng với các quy chế công khai, quy chế dân chủ và bản giao ước thi đua. Đặc biệt hội nghị đã tập trung trí tuệ thảo luận dân chủ, cởi mở, các ý kiến tổng hợp từ cấp tổ đến ý kiến tại hội nghị đã được đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng và thống nhất cao.