Ai hỏi cháu học trường nào đấy ???
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con, Trường của cháu đây là trường MISA❤️❤️❤️
Ai hỏi cháu có trường nào vui thế ??? Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê. Khi về nhà là lại nhớ trường hơn. Trường của cháu đây là trường MISA

Mô hình trường mầm non Misa do các con và cô giáo lớp NT1 cùng làm.